Vi ste ovdje

Kabinet informatike i multimedijalna učionica

31.3.2018.

U 2018 godini između ostalog opremili smo 12 kabineta informatike i multimedijalnih učionica.
Ugrađena oprema prati najnovija tehnološka, kako informatička tako i audio vizualna nastavna
sredstva i pomagala.

EDUCA d.o.o.
Tel./fax: +387 36 322 974
Adresa: Stjepana Radića 7
88000 Mostar, BiH
Internet: www.educa.ba
E-mail: prodaja@educa.ba
Copyright: Educa d.o.o.
ikonaikonaikona